Klanten marketingonderzoek

Marketingnieuws 14

INTRO
Hier is de de nieuwe uitgave van Papilio MarketingNieuws die een aantal keer per jaar verschijnt. In deze uitgave vind je een Papilio-marketingproject, een korte samenvatting van een interessant marketingboek en marketingtips. 

KLANT AAN HET WOORD
Optimale portfolio door scherpe analyse
‘Onze vraag aan Papilio Marketingoplossingen was om de portfolio eens kritisch onder de loep te nemen en te optimaliseren. Esther Visser leverde een scherpe analyse met concrete acties en oplossingen om de portfolio óók in de toekomst optimaal te houden. Eerst werd de huidige situatie van de portfolio volledig in kaart gebracht en werden de randvoorwaarden en wensen vanuit het productieproces inzichtelijk gemaakt. Daarnaast werden met een klantenonderzoek de behoeften en de ontwikkelingen van de markt in beeld gebracht. Met de verzamelde informatie konden we enerzijds een enorme optimaliseringslag maken en anderzijds hebben we een aantal nieuwe producten toegevoegd die adequaat inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Door dit project zijn we nu in staat onze klanten beter te bedienen en hebben we een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd.’

Wil je meer informatie over het optimaliseren van de portfolio of een vrijblijvende afspraak? Bel dan met 071 54 29 777 of stuur een e-mail naar esthervisser@papilio.nl

INTERRESANT MARKETINGBOEK
De impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap
Het boek Connect! van Menno Lanting is een echte aanrader. Door LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube en Hyves verschuift de macht over de markt steeds meer van bedrijven naar deze sociale netwerken. Bedrijven kunnen hierdoor de binding met klant en medewerker verliezen. Binnen organisaties moet dan ook een omslag gaan plaatsvinden: van gesloten, hiërarchisch en onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden.
In dit boek beschrijft Menno Lanting hoe sociale netwerken tot nu toe vooral in ons privéleven een steeds belangrijkere rol spelen en hoe deze ontwikkeling haaks staat op de manier waarop veel bedrijven en organisaties georganiseerd zijn. Zij werken voor een groot deel nog met een strategie, cultuur en processen die stammen uit vroegere tijden. Hierdoor dreigen ze uiteindelijk de aansluiting met werknemers en consumenten te verliezen. Het boek geeft inzicht hoe ‘verbonden individuen’ krachtiger zullen worden dan grote bedrijven.
Het boek geeft concrete antwoorden op vragen als: hoe kan ik zelf sociale netwerken gebruiken; welke nieuwe wegen ontstaan er; op welke manier behoudt je als organisatie aansluiting met de jonge netwerkgeneratie? Bedrijven kunnen een omtmoetingsplek worden voor connecties en creativiteit, maar dat gaat niet vanzelf. Daarom is Connect! een inspirerend boek over social media. Het is een boek, dat je helpt bij het maken van de juiste keuzes voor jouw organisatie.

MARKETING TIPS
Durf nee te zeggen tegen een order
Dragen alle orders die binnenkomen bij aan een positief resultaat voor het bedrijf? Helaas is dat lang niet altijd zo. Daarom is het goed om af te wegen welke opdrachten je wel of niet wilt leveren. Nee zeggen, tegen een extreem snelle levertijd of een moeilijk te maken product, geeft ruimte voor opdrachten van klanten die echt belangrijk zijn voor jouw bedrijf. Durf daarom nee te zeggen tegen een opdracht die niet past binnen de strategie van je bedrijf. Dit soort opdrachten kosten direct en indirect vaak meer dan ze opleveren en beperken je in de mogelijkheden om de relaties uit te bouwen met de klanten die er echt toe doen.


CONTACT
Esther Visser
Papilio Marketingoplossingen
Rijndijk 278, 2394 AP Hazerswoude-Rijndijk
T   071-5429777 of 06-18265158 
F   08-48346956
E   info@papilio.nl
W  www.papilio.nl

Klanten zeggen

Quotes

Papilio adviseert en begeleidt ons bij de vertaalslag van de positionering in onze communicatie. Wij hebben nu een mooie nieuwe brochure waarin onze toegevoegde waarde helder en duidelijk is.

— Eddy van Ouwerkerk
SGT BV


Bel mij!


Offerte aanvragen


Aanmelden nieuwsbrief