Klanten aan het woord

Klanten zijn zeer tevreden en komen terug, omdat daadwerkelijk resultaat behaald wordt. Papilio heeft vaste klanten die de begeleiding en uitvoering van hun marketing en PR door Papilio laten doen. Daarnaast komen klanten frequent terug met specifieke vragen over strategie, marketing en verkoop. Diverse klanten bevelen Papilio bij anderen aan. Hier vertellen klanten over hun ervaringen.

Michelle Koolen, leerkracht OBS Anne Frank
Papilio heeft onze school OBS Anne Frank begeleid bij het implementeren van het onderwijsaanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Esther Visser werkt heel gestructureerd en begint met het gezamenlijk opstellen van het plan van aanpak, het beleidsplan en de doelen. Tijdens dit traject hebben wij inzicht gekregen in de behoeftes en valkuilen van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het mooie hieraan was, dat Papilio ook aandacht had voor de invulling van het onderwijs afgestemd op de behoefte van alle kinderen in de groep. Esther Visser stelt duidelijke en haalbare doelen en heeft veel oog voor de praktijk. Door goed te luisteren en te observeren komt zij tot een passend advies dat ons als medewerkers heeft geïnspireerd tot handelen. Door de realistische, integere en betrokken houding voelt Esther als een collega, waardoor de samenwerking heel prettig verloopt.

Naar website

Erna Jongerius, afdelingshoofd Kwaliteit & Advies Gemeente Woudenberg

“Wij wilden inzicht in de klanttevredenheid en inventariseren wat nieuwe behoeften en wensen van onze klanten zijn. Papilio heeft ons op deskundige wijze geadviseerd over de mogelijke methoden en de verschillende aanbieders. Op basis van onze vraagstelling is er een combinatie gemaakt van kwantitatief onderzoek voor de representativiteit en het real time kunnen volgen van de klanttevredenheid en kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in de verbeterpunten en de nieuwe behoeften van klanten. Het kwantitatieve onderzoek is ondergebracht bij NVVB, waar we konden aanhaken op een bestaand klantenonderzoek voor gemeenten en Papilio heeft het kwalitatieve klantenonderzoek uitgevoerd. Dit is allemaal prima verlopen. Papilio werkt met een duidelijk plan wie wat doet en op welk moment, zodat de deadline gehaald wordt. Tussentijds krijg je terugkoppeling en worden de juiste vragen gesteld, waardoor er scherpte in het onderzoek komt. We scoorden op klanttevredenheid hoger dan we hadden verwacht en met de concrete verbeterpunten en aanbevelingen hebben wij verschillende acties uitgezet. Dit onderzoek gaf ons waardevolle informatie om de dienstverlening van de gemeente Woudenberg verder te ontwikkelen. Ik ben erg tevreden over het proces, de snelheid en de kwaliteit van Papilio!”

Naar website

Richard Droop, Managing Director van Coolmark BV

“Coolmark heeft Papilio ingeschakeld om een kwalitatief onderzoek te doen bij de afnemers van Coolmark. Wij hebben voor Papilio gekozen om de professionele aanpak en het betrekken van onze medewerkers en klanten bij het onderzoek. De werkwijze van Papilio is kwalitatief erg goed, gestructureerd en professioneel. Onze klanten hebben het onderzoek van Papilio als zeer prettig ervaren.

Dankzij het kwalitatieve onderzoek van Papilio heeft Coolmark een duidelijke positionering in de markt. Bovendien is aangetoond op welke punten Coolmark zich onderscheidt van de concurrentie en welke diensten gewaardeerd worden door de klanten van Coolmark. Hiermee kunnen wij de communicatie over onze toegevoegde waarde en diensten verbeteren en versterken.”

Naar website

Peter Rooks, Algemeen directeur van Veld Koeltechniek BV.

“Op het moment dat we als groeiende en lerende organisatie verwachten in een volgend hoofdstuk van ons bestaan aan te komen, zoeken we bijna steevast contact met Papilio. Met een nuchtere, professionele kijk op zaken en niet onbelangrijk, met gevoel voor onze technische omgeving, wordt er kritisch meegedacht bij het nemen van strategische stappen. Ook treedt Papilio vaak op als facilitator van deelprocessen in deze ontwikkeling. Esther Visser legt daarbij gemeende betrokkenheid aan de dag bij het vaststellen van de doelen en het monitoren van de behaalde resultaten. Dat maakt het werken met Papilio niet alleen van toegevoegde waarde maar bovendien erg prettig.”

Naar website

Bonne Heeringa, Directeur van Indigo Engineering

“Ik realiseerde me steeds meer dat we met onze specialistische oplossingen voor niche markten goed vooronderzoek moesten doen. Een toeleverancier bracht mij met Papilio in contact. Papilio heeft voor het marktonderzoek een duidelijk raamwerk opgezet wat we gaan doen en op welke manier. Per markt wordt de behoefte in beeld gebracht. Vervolgens wordt voor interessante markten een plan van aanpak gemaakt om op een slimme en efficiënte wijze interactie met de afnemersgroep te realiseren. Het plan van aanpak is goed opgepakt, er is evaluatie over tussentijdse uitkomsten en daar waar nodig worden zaken bijgesteld. De werkwijze van Papilio spreekt mij aan omdat we een goede match hebben, het is praktisch en concreet op het doel af. Geen uitgebreide rapporten, maar een bondige rapportage met de hoofdlijnen. Esther geeft goed advies en is kritisch om tot een optimaal resultaat te komen. Zo heeft zij ons geadviseerd over de optimalisatie van onze nieuwe website. We zijn nu een aantal maanden online en hebben concreet meer aanvragen via de website.”

Naar website

Neem contact op

Papilio Organisatieadvies
Rijndijk 278
2394 AP Hazerswoude-Rijndijk
T 071-5429777 of M 06-18265158
E info@papilio.nl