Skip to main content

Vraagstukken van onze opdrachtgevers waarbij Papilio geadviseerd en begeleid heeft over oplossingsrichtingen.


 • Oplossing:
  Strategisch plan (inclusief communicatieplan en verkoopplan) en periodieke op maat begeleiding/training bij uitvoering.

Casus uit de praktijk 1

 • Vraag:
  Hoe kunnen we groei van ons bedrijf realiseren door enerzijds de omzet te vergroten en anderzijds een betere marge te realiseren?
 • Oplossing:
  ‘Samen met Papilio zijn we gestart met strategiesessies met directie en het management team. Uit deze sessies kwam naar voren dat binnen directie en management verschillend gedacht werd over de marktpositie van het bedrijf. Met elkaar hebben we toen besloten om meer informatie te verkrijgen over hoe onze medewerkers en onze klanten dachten over ons bedrijf en de marktpositie. De diepte-interviews met medewerkers en klanten gaven veel extra informatie en inzicht over de verbeterpunten en de wensen. Met behulp van de uitkomsten van deze onderzoeken en de adviezen van Papilio hebben we gezamenlijk de nieuwe koers voor de komende jaren bepaald en het strategisch plan opgesteld. In het strategisch plan is duidelijk geformuleerd op welke activiteiten de focus ligt en aan welke activiteiten geen tijd en geld meer aan besteed wordt. Met maandelijkse begeleiding van Papilio om ons scherp te focussen konden we gelijk in het eerste jaar een substantiële omzetstijging en een margeverbetering realiseren en was de investering in Papilio gelijk terug verdiend. Vervolgens hebben we Papilio gevraagd om ons verder te begeleiden bij het optimaliseren van de organisatieperformance en regelmatig getoetst bij klanten en medewerkers wat het effect van onze gezamenlijke acties had. Een aantal jaren terug beoordeelden de klanten ons bedrijf met een 6. Momenteel scoren wij op klanttevredenheid een dikke 8. De ontwikkeling in deze organisatie is dat er een enorme verbinding is ontstaan tussen medewerkers, afdelingen en klanten, wat een ieder als zeer positief ervaart.
 • Resultaat:
  Duidelijke doelen en focus zorgen voor een jaarlijks stijgende omzet (15%) en een structureel hogere marge (5%).