Behoefte aan deskundig en praktisch advies voor uw school?

Voor scholen

Organisatieadvies

Wilt u onafhankelijk advies voor uw school om in de huidige dynamische tijden de juiste vervolgstappen te zetten? Hulp bieden aan de opdrachtgever staat voor Papilio in het proces centraal. We stellen kritische vragen, analyseren scherp, onderzoeken de verschillende oplossingsrichtingen, verbinden doelstellingen met strategie en zetten ons tot het uiterste in voor het beste resultaat. Ons advies  bestaat uit goed doordachte oplossingsrichtingen die op draagvlak kunnen rekenen in uw organisatie. Gezamenlijk met elkaar werken we de oplossingsrichtingen uit in een concreet en haalbaar actieplan. Scholen en overheidsorganisaties zien de ervaring van Papilio met het bedrijfsleven als een voordeel, omdat er efficiënt en doelgericht gewerkt wordt. De voortgang in het actieplan wordt geëvalueerd en daar waar nodig worden zaken bijgesteld om de doelstellingen te realiseren.

Ontwikkeling team/school

Wilt u een volgende stap maken in de ontwikkeling van uw organisatie? Papilio adviseert en begeleidt organisaties bij de inventarisatie en analyse van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie. Op basis van deze analyse maken we gezamenlijk een concreet stappenplan en adviseren en coachen we bij de uitvoering ervan. Na een vooraf afgesproken periode gaan we het effect meten. Door deze aanpak ontstaat er meer verbinding in de organisatie, een hogere medewerkerstevredenheid wat positief bijdraagt aan de resultaten van de school en de resultaten van de leerlingen.

Begeleiding bij projecten

Heeft u voor uw project behoefte aan een onafhankelijk projectbegeleider of adviseur, zodat de vaart erin blijft en deadlines zeker gehaald wordt? Of zoekt u een tijdelijke ‘rechterhand’ van de directeur voor uw school? Dan bent u bij Papilio aan het juiste adres. Papilio kan u op een vaste dag of juist flexibel gedurende de week ondersteunen bij de realisatie van projecten op uw school. Met onze onafhankelijke blik en ‘out of the box’ oplossingen, zetten we gezamenlijk de juiste stappen om het project kwalitatief goed en binnen de afgesproken tijd af te ronden.

Implementeren onderwijs voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong / hoogbegaafden

Wilt u het onderwijsaanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafden optimaliseren? Papilio adviseert en begeleidt scholen bij de implementatie van hoogbegaafdenonderwijs met behulp van een concreet 10-stappenplan. Gezamenlijk analyseren we de huidige situatie en de gewenste situatie en stellen voor uw school op maat het 10-stappenplan vast. Het gaat hierbij over de doelen, het beleid, draagvlak in de organisatie, het intakeproces, de signalering, het onderwijsaanbod, het klassenmanagement, coaching en begeleiding van leerkrachten, de communicatie met kind en ouders en het evalueren van de voortgang. De uitkomst is dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en leerkrachten meer plezier ervaren in hun werk. Esther Visser heeft haar rapport over dit onderwerp overhandigt aan de minister van Onderwijs, Arie Slob. Ook heeft Papilio meegewerkt aan het maken van deze interessante Toolkit voor leerkrachten, waar veel informatie,  methoden en materialen beschikbaar staan voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  Wilt u meer weten over het 10-stappenplan of de mogelijkheden voor uw school? Wij vertellen u er graag meer over tijdens een vrijblijvende afspraak.

Wat kunt u van Papilio verwachten?

  • Een scherpe analyse en een helder en duidelijk advies over wat er nodig is om als organisatie richting de gewenste situatie te ontwikkelen. We adviseren en begeleiden ook bij de implementatie.
  • Het creëren van verbinding en draagvlak in uw organisatie, waardoor mensen in beweging komen en we gezamenlijk tot oplossingen komen om de beoogde doelen te realiseren.
  • Een gestructureerde en planmatige aanpak zodat duidelijk is wie welke acties doet en wanneer de acties afgerond zijn.
  • Een daadkrachtige en pragmatische werkwijze en de schriftelijke rapportages zijn bondig.
  • De communicatie is open en transparant en er is een grote mate van betrokkenheid.

Neem contact op

Papilio Organisatieadvies
Rijndijk 278
2394 AP Hazerswoude-Rijndijk
T 071-5429777 of M 06-18265158
E info@papilio.nl