Skip to main content

Behoefte aan deskundig en praktisch advies voor uw school?

Voor scholen

Organisatieadvies

Wilt u onafhankelijk advies voor uw school om in dynamische tijden de juiste vervolgstappen te zetten? Hulp bieden aan de opdrachtgever staat voor Papilio in het proces centraal. We stellen kritische vragen, analyseren scherp, onderzoeken de verschillende oplossingsrichtingen, verbinden doelstellingen met strategie en zetten ons in tot het uiterste voor het beste resultaat. Ons advies  bestaat uit goed doordachte oplossingsrichtingen die op draagvlak kunnen rekenen in uw organisatie. Gezamenlijk met elkaar werken we de oplossingsrichtingen uit in een concreet en haalbaar actieplan. Scholen en overheidsorganisaties zien de ervaring van Papilio met het bedrijfsleven als een voordeel, omdat er efficiënt en doelgericht gewerkt wordt. De voortgang in het actieplan wordt geëvalueerd en daar waar nodig worden zaken bijgesteld om de doelstellingen te realiseren.

Ontwikkeling team/school

Wilt u een volgende stap maken in de ontwikkeling van uw organisatie? Papilio adviseert en begeleidt organisaties bij de inventarisatie en analyse van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie. Op basis van deze analyse maken we gezamenlijk een concreet plan van aanpak en adviseren en coachen we bij de uitvoering ervan. Na een vooraf afgesproken periode gaan we het effect meten. Door deze aanpak ontstaat er meer verbinding in de organisatie en een hogere medewerkerstevredenheid wat positief bijdraagt aan de resultaten van de leerlingen en van de school.

Begeleiding bij projecten

Heeft u behoefte aan een onafhankelijk projectbegeleider of adviseur, zodat het project op een goede wijze en binnen de deadlines gerealiseerd wordt? Of zoekt u een tijdelijke ‘rechterhand’ van de directeur voor uw school? Dan bent u bij Papilio aan het juiste adres. Papilio kan u op een vaste dag of juist flexibel gedurende de week ondersteunen bij de realisatie van projecten op uw school. Met onze onafhankelijke blik, ‘out of the box’ oplossingen en verbindende kwaliteiten, zetten we gezamenlijk de juiste stappen om het project kwalitatief goed en binnen de afgesproken tijd af te ronden.

Implementeren onderwijs voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong / hoogbegaafden

Wilt u het onderwijsaanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafden optimaliseren? Papilio adviseert en begeleidt scholen, peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties bij de implementatie van onderwijs voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong met behulp van een concreet 10-stappenplan. Gezamenlijk analyseren we de huidige situatie en de gewenste situatie en stellen voor uw school op maat het 10-stappenplan vast. Het gaat hierbij over de doelen, het beleid, draagvlak in de organisatie, het intakeproces, de signalering, het onderwijsaanbod, het klassenmanagement, coaching en begeleiding van leerkrachten, de communicatie met kind en ouders en het evalueren van de voortgang. De uitkomst is dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en leerkrachten meer plezier ervaren in hun werk. Ook heeft Papilio gewerkt aan het maken van het 10-stappenplan ‘Onderwijsaanbod voor het Jonge Kind met een ontwikkelingsvoorsprong’ voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten, waar veel informatie,  methoden en materialen beschikbaar staan voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  Wilt u meer weten over het 10-stappenplan of de mogelijkheden voor uw organisatie om te ondersteunen bij het implementeren? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over tijdens een vrijblijvende afspraak.

Wat kunt u van Papilio verwachten?

  • Een scherpe analyse en een helder en duidelijk advies over wat er nodig is om als organisatie richting de gewenste situatie te ontwikkelen. We adviseren en begeleiden ook bij de implementatie.
  • Het creëren van verbinding en draagvlak in uw organisatie, waardoor mensen in beweging komen en we gezamenlijk tot oplossingen komen om de beoogde doelen te realiseren.
  • Een gestructureerde en planmatige aanpak zodat duidelijk is wie welke acties doet en wanneer de acties afgerond zijn.
  • Een daadkrachtige en pragmatische werkwijze en de schriftelijke rapportages zijn bondig.
  • De communicatie is open en transparant en er is een grote mate van betrokkenheid.