Skip to main content

Privacy verklaring

 Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Papilio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Papilio, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Papilio verstrekt. Papilio kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres. 

Waarom Papilio gegevens nodig heeft 

Papilio verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden. 

Daarnaast kan Papilio uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

Hoe lang Papilio gegevens bewaart 

Papilio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen 

Papilio verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens worden niet gedeeld 

Op www.papilio.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics 

Papilio maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Papilio heeft Google geen toestemming gegeven om via Papilio verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@papilio.nl. Papilio zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen 

Papilio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Papilio maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Papilio verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@papilio.nl. 

Contactgegevens Papilio 

Papilio is als volgt te bereiken: 

Adres: Adriaan van Royenlaan 44, 2341 PS Oegstgeest 

Telefoon: 071 – 5429777 

E-mailadres: info@papilio.nl 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24356465 

Klik hier om de PDF te dowloaden