Behoefte aan deskundig advies voor uw organisatie?

Voor bedrijven

Organisatieadvies

Hulp bieden aan de opdrachtgever staat voor Papilio in het proces centraal. We stellen kritische vragen, analyseren scherp, onderzoeken de verschillende oplossingsrichtingen, verbinden doelstellingen met strategie en zetten ons tot het uiterste in voor het beste resultaat. Ons advies  bestaat uit goed doordachte oplossingsrichtingen die op draagvlak kunnen rekenen in uw organisatie. Gezamenlijk met elkaar werken we de oplossingsrichtingen uit in een concreet en haalbaar stappenplan. We evalueren de voortgang en daar waar nodig stellen we zaken bij om de doelstellingen te realiseren.

Ontwikkeling van 7 naar 9+

Hoe kom je als bedrijf van een 7 naar een 9+ organisatie? Papilio adviseert en begeleidt organisaties bij de inventarisatie en analyse van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie. Op basis van deze analyse maken we gezamenlijk een concreet stappenplan en na een vooraf afgesproken periode gaan we het effect meten. De ervaring leert dat deze aanpak resulteert in een hogere klanttevredenheid en een hogere loyaliteit van klanten.

Strategisch plan

De meerwaarde van een strategisch plan is dat er een duidelijk beeld is waar uw organisatie naar toe wil. U krijgt nog scherper naar welk punt u toewerkt en wat er voor nodig is om daar te komen. Vragen die beantwoord worden in een strategisch plan zijn: Wat is onze visie op de markt? Wat is onze toegevoegde waarde? Wat zijn ontwikkelingen in de markt, waar liggen kansen en wat zijn bedreigingen? Wat zijn onze doelen en wat is onze strategie? Gaan we op dezelfde wijze verder of moet het roer volledig om? Kortom; allemaal cruciale vragen die de toekomst van uw organisatie vastleggen. 

Wilt u een strategisch plan maken met ondersteuning van Papilio? Wij doen dit al meer dan 15 jaar in verschillende sectoren bij het MKB. Het resultaat is een strategisch plan dat uw medewerkers richting geeft en mobiliseert. Papilio begeleidt óók bij het implementeren van het plan, zodat u de zekerheid heeft over de voortgang. Tussentijds evalueren we gezamenlijk waar we staan en daar waar nodig stellen we zaken bij om de doelstellingen te realiseren.

Begeleiding bij projecten

Heeft u voor uw project behoefte aan een onafhankelijk projectbegeleider of adviseur, zodat de vaart erin blijft en de deadlines zeker gehaald wordt? Dan bent u bij Papilio aan het juiste adres. Papilio kan u op een vaste dag of juist flexibel gedurende de week ondersteunen bij de realisatie van projecten in uw organisatie.

Klantenonderzoek

Wilt u weten welke zaken uw klanten waarderen en waar de verbeterpunten liggen? Papilio heeft veel ervaring met klant- of klanttevredenheidsonderzoek en adviseert en begeleidt organisaties bij het implementeren van de verbeteracties. Afhankelijk van uw vraag, wordt gekozen voor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek of een combinatie van beiden. Wij realiseren kwalitatief hoogwaardige persoonlijke, telefonische en online interviews. Door de juiste setting te creëren,  goede vragen te stellen en door te vragen, ontstaat er een goed beeld wat de sterke punten van uw organisatie zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. Tevens is het klanttevredenheidsonderzoek een goede methode om inzicht te krijgen welke ontwikkelingen en (nieuwe) wensen er zijn bij klanten en potentiële relaties. Papilio onderscheidt zich door op basis van de uitkomsten en conclusies uit het onderzoek óók te adviseren en te begeleiden bij het implementeren van de verbeteracties.

Marktonderzoek

Wilt u een beter beeld krijgen van de behoeften van uw (potentiële) klanten, de ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen in de markt? Papilio beantwoordt uw onderzoeksvraag door verschillende informatiebronnen te combineren. Vaak is in de eigen organisatie veel bekend over de markt. Door vervolgens extra informatie te verkrijgen via internet, bij brancheorganisaties, leveranciers, klanten en relaties komt nieuwe informatie voor uw organisatie beschikbaar. Deze informatie is een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de te nemen strategische stappen voor uw organisatie.

Medewerkersonderzoek

Wilt u weten hoe de medewerkers hun werk ervaren en in hoeverre zij tevreden zijn over hun werk en de organisatie? Papilio voert op basis van uw vraagstelling het medewerkersonderzoek uit en geeft u inzicht en aanbevelingen over verbeteracties. Ons doel is dat u daadwerkelijk handvaten krijgt om samen met uw medewerkers de organisatie te verbeteren.

Wat kunt u van Papilio verwachten?

  • Een scherpe analyse en een helder en duidelijk advies over wat er nodig is om als organisatie richting de gewenste situatie te ontwikkelen. We adviseren en begeleiden ook bij de implementatie.
  • Het creëren van verbinding en draagvlak in uw organisatie, waardoor mensen in beweging komen en we gezamenlijk tot oplossingen komen om de beoogde doelen te realiseren.
  • Een gestructureerde en planmatige aanpak zodat duidelijk is wie welke acties doet en wanneer de acties afgerond zijn.
  • Een daadkrachtige en pragmatische werkwijze en de schriftelijke rapportages zijn bondig.
  • De communicatie is open en transparant en er is een grote mate van betrokkenheid.

Neem contact op

Papilio Organisatieadvies
Rijndijk 278
2394 AP Hazerswoude-Rijndijk
T 071-5429777 of M 06-18265158
E info@papilio.nl