Behoefte aan deskundig advies
voor uw organisatie?

Voor bedrijven

Organisatieadvies in dynamische tijden

Hulp bieden aan MKB-organisaties staat voor ons  centraal. Door de huidige dynamiek is het voor de meeste organisaties essentieel om de nieuwe koers te bepalen. Wij helpen u met een uitgewerkt actieplan om zo gezamenlijk met de uitdagingen en inventieve oplossingsrichtingen voor uw organisatie aan de slag te gaan. We stellen kritische vragen, analyseren scherp, zorgen voor structuur en rust in de organisatie en zetten ons in tot het uiterste voor het beste resultaat. Vanuit verbinding met elkaar realiseren we de doelen! We evalueren de voortgang en daar waar nodig stellen we zaken bij. 

Vooraf spreken we de werkzaamheden en de investering af, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten. Onze klanten geven aan dat de investering wordt terugverdiend. Dat is waar wij voor staan!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Onze dienstverlening wordt afgestemd op uw wensen;  via videocall, telefonisch of op locatie.

Interim begeleiding bij projecten

Heeft u behoefte aan een onafhankelijk projectbegeleider of organisatieadviseur, zodat de vaart erin blijft en de deadlines zeker gehaald wordt? Dan bent u bij Papilio aan het juiste adres. Wij helpen onder andere met het in kaart brengen en optimaliseren van kritische bedrijfsprocessen, het uitwerken van verschillende scenario’s, het optimaliseren van het productieproces in combinatie met assortimentsverbetering en het voorbereiden op een ERP-implementatie. Onze ervaren interim professional kan u op een vaste dag of dagdeel per week helpen bij de realisatie van projecten in uw organisatie.  

Strategisch plan 2021 – 2022

Juist nu in de roerige tijd is een strategisch plan cruciaal om het succes van uw organisatie voor de toekomst te realiseren. Met een strategisch plan creëert u inzicht en focus over de nieuwe koers, strategie en doelen en maken we haarscherp duidelijk wat er voor nodig is om deze doelen te realiseren. Gezamenlijk met uw medewerkers maken we inzichtelijk wat de toegevoegde waarde en wat de sterkte van uw organisatie is. We focussen op  ontwikkelingen en kansen in de markt. Vervolgens stellen we gezamenlijk de strategie en realistische doelen vast en maken in verbinding met uw mensen een plan van aanpak om deze doelen te bereiken en evalueren dat achteraf.

Wilt u een strategisch plan met begeleiding van Papilio? Wij doen dit al meer dan 15 jaar succesvol in verschillende sectoren bij het MKB. Het resultaat voor uw organisatie is dat er focus op de strategie komt en doelen gehaald worden. Wij onderscheiden ons omdat we in het voortraject input vragen aan  teams en medewerkers. Hierdoor ontstaat een kwalitatief plan waarmee teams en medewerkers gemotiveerd aan de slag gaan. Papilio begeleidt óók bij het implementeren van het plan, zodat u de zekerheid heeft over de voortgang. Wij zijn ervaren om het strategisch plan volledig met videocalls of gecombineerd online/offline te realiseren.

Ontwikkeling van 7 naar 9+

Hoe kom je als bedrijf van een 7 naar een 9+ organisatie? Papilio adviseert en begeleidt organisaties bij de inventarisatie en analyse van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie. Op basis van deze analyse maken we gezamenlijk een concreet stappenplan en na een vooraf afgesproken periode gaan we het effect meten. De ervaring leert dat deze aanpak resulteert in een hogere klanttevredenheid, een hogere loyaliteit van klanten, een hogere medewerkerstevredenheid en een hoger rendement. Een win-win situatie!

9+ en 9+ organisatie zijn gedeponeerde merken van Altuïtion.

Organisatieontwikkeling van binnenuit

Papilio is gespecialiseerd in organisatieverbetering van binnenuit. De ervaring leert dat uw organisatie de doelen eerder bereikt wanneer werknemers en directie verantwoordelijkheid nemen op basis van vooraf gemaakte afspraken. Deze afspraken gaan over processen, structuren én ook over gewenst gedrag. Juist de combinatie van deze aspecten is belangrijk bij het verbeteren van de organisatieperformance. Wij adviseren en begeleiden u daar graag bij!

Klantenonderzoek

Wilt u weten welke zaken uw klanten waarderen en waar de verbeterpunten liggen? Papilio heeft veel ervaring met klant- of klanttevredenheidsonderzoek en adviseert en begeleidt organisaties bij het implementeren van de verbeteracties. Afhankelijk van uw vraag, wordt gekozen voor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek of een combinatie van beiden. Wij realiseren kwalitatief hoogwaardige persoonlijke, telefonische en online interviews. Door de juiste setting te creëren,  goede vragen te stellen en door te vragen, ontstaat er een goed beeld wat de sterke punten van uw organisatie zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. Tevens is het klanttevredenheidsonderzoek een goede methode om inzicht te krijgen welke ontwikkelingen en (nieuwe) wensen er zijn bij klanten en potentiële relaties. Papilio onderscheidt zich door op basis van de uitkomsten en conclusies uit het onderzoek óók te adviseren en te begeleiden bij het implementeren van de verbeteracties.

Marktonderzoek

Wilt u een beter beeld krijgen van de behoeften van uw (potentiële) klanten, de ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen in de markt? Papilio beantwoordt uw onderzoeksvraag door verschillende informatiebronnen te combineren. Vaak is in de eigen organisatie veel bekend over de markt. Door vervolgens extra informatie te verkrijgen via internet, bij brancheorganisaties, leveranciers, klanten en relaties komt nieuwe informatie voor uw organisatie beschikbaar. Deze informatie is een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de te nemen strategische stappen voor uw organisatie.

Medewerkersonderzoek

Wilt u weten hoe de medewerkers hun werk ervaren en in hoeverre zij tevreden zijn over hun werk en de organisatie? Papilio voert op basis van uw vraagstelling het medewerkersonderzoek uit en geeft u inzicht en aanbevelingen over verbeteracties. Ons doel is dat u daadwerkelijk handvaten krijgt om samen met uw medewerkers de organisatie te verbeteren.

Mentorgesprekken voor ondernemers en directeuren

Zoekt u een klankbord om in vertrouwen problemen of zorgen te delen en te bespreken? Wij snappen hoe belangrijk het is om in dynamische tijden een sparringpartner te hebben en vervullen deze rol graag. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.  

Wat kunt u van Papilio verwachten?

  • Een scherpe analyse en een helder en duidelijk advies over wat er nodig is om als organisatie richting de gewenste situatie te ontwikkelen. We adviseren en begeleiden ook bij de implementatie.
  • Het creëren van verbinding en draagvlak in uw organisatie, waardoor mensen in beweging komen en we gezamenlijk tot oplossingen komen om de beoogde doelen te realiseren.
  • Een gestructureerde en planmatige aanpak zodat duidelijk is wie welke acties doet en wanneer de acties afgerond zijn.
  • Een daadkrachtige en pragmatische werkwijze en de schriftelijke rapportages zijn bondig.
  • De communicatie is open en transparant en er is een grote mate van betrokkenheid.

Neem contact op

Papilio Organisatieadvies
Rijndijk 278
2394 AP Hazerswoude-Rijndijk
T 071-5429777 of M 06-18265158
E info@papilio.nl