Skip to main content

Behoefte aan deskundig advies
voor uw organisatie?

Voor bedrijven

Organisatieadvies in dynamische tijden

Hulp bieden aan MKB-organisaties en familiebedrijven staat voor ons  centraal. Door de huidige dynamiek in de markt is het voor de meeste organisaties cruciaal om de koers te bepalen en snel te anticiperen op ontwikkelingen. Wij helpen u met een concreet uitgewerkt plan om zo gezamenlijk met de uitdagingen en inventieve oplossingen voor uw organisatie aan de slag te gaan. We stellen kritische vragen, analyseren scherp, zorgen voor structuur en rust in de organisatie en zetten ons in tot het uiterste voor het beste resultaat. Vanuit verbinding met elkaar realiseren we de doelen! We evalueren de voortgang en daar waar nodig stellen we zaken bij. 

Vooraf spreken we de werkzaamheden en de investering af, zodat u weet waar u aan toe bent. Onze klanten geven aan dat de investering wordt terugverdiend. Dat is waar wij voor staan!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u vragen? Wij informeren u graag over de mogelijkheden en ondersteuning voor uw organisatie!

Interim begeleiding bij projecten

Heeft u behoefte aan een onafhankelijk projectbegeleider of organisatieadviseur, zodat uw project op goede wijze en binnen de deadlines gerealiseerd wordt? Dan bent u bij Papilio aan het juiste adres. Wij adviseren en begeleiden onder andere met het in kaart brengen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen, het uitwerken van verschillende scenario’s om tot goede strategische keuze te komen, het optimaliseren van de efficiency, het verbeteren van de communicatie en de samenwerking in de organisatie. Onze ervaren interim professionals kunnen u op een vaste dag of dagdeel per week helpen bij de realisatie van projecten en doelen voor uw organisatie.  

Strategisch plan 2024

In dynamische tijden waarin ontwikkelingen elkaar snel op volgen, is een strategisch plan cruciaal om snel te anticiperen. Met een strategisch plan creëert u inzicht en focus over de nieuwe koers, de strategie en de doelen en maken we haarscherp duidelijk wat er voor nodig is om deze doelen te realiseren en succesvol te zijn. Dit plan geeft inzicht wat de toegevoegde waarde en de sterkte van uw organisatie is. We zoomen in op  ontwikkelingen en kansen in de markt. Vervolgens stellen we gezamenlijk de strategie en realistische doelen vast en maken in verbinding met uw medewerkers een gedragen plan van aanpak om deze doelen te bereiken en evalueren dat achteraf.

Wilt u een strategisch plan met begeleiding van Papilio? Wij doen dit al meer dan 20 jaar succesvol in verschillende sectoren bij het MKB. Het resultaat voor uw organisatie is dat er focus op de strategie komt en doelen gehaald worden. Wij onderscheiden ons omdat we in het voortraject input vragen aan  teams en medewerkers. Hierdoor ontstaat een kwalitatief plan waarmee teams en medewerkers gemotiveerd aan de slag gaan. Papilio begeleidt óók bij het implementeren van het plan, zodat u de zekerheid heeft over de voortgang. Na afronding toetsen we of de doelstelling gerealiseerd zijn.

De ontwikkeling van een 7 naar een 9+ organisatie

Hoe kom je als bedrijf van een 7 naar een 9+ organisatie? Papilio adviseert en begeleidt organisaties bij de inventarisatie en analyse van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie. Op basis van deze analyse maken we gezamenlijk een concreet en pragmatisch plan van aanpak en na een vooraf afgesproken periode gaan we het effect meten. De ervaring leert dat deze aanpak resulteert in een hogere klanttevredenheid, een hogere loyaliteit van klanten, een hogere medewerkerstevredenheid en een hoger rendement. Een win-win situatie!

9+ en 9+ organisatie zijn gedeponeerde merken van Altuïtion.

Klanttevredenheidsonderzoek

Wilt u weten waarover uw klanten tevreden zijn en waar de verbeterpunten liggen? Papilio verzorgt veel klanttevredenheidsonderzoeken en adviseert en begeleidt organisaties bij het implementeren van de verbeteracties uit de onderzoeken. Afhankelijk van uw vraag, wordt gekozen voor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek of een combinatie van beiden. Wij realiseren kwalitatief hoogwaardige persoonlijke, telefonische en online interviews. Door de juiste setting te creëren,  goede vragen te stellen en door te vragen, ontstaat er een goed beeld wat de sterke punten van uw organisatie zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. Tevens is het klanttevredenheidsonderzoek een goede methode om inzicht te krijgen welke ontwikkelingen en (nieuwe) wensen er zijn bij klanten en potentiële relaties. Papilio onderscheidt zich door op basis van de uitkomsten en conclusies uit het onderzoek óók te adviseren en te begeleiden bij het implementeren van de verbeteracties.

Marktonderzoek

Wilt u een beter beeld krijgen van de behoeften van uw (potentiële) klanten, de ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen in de markt? Papilio beantwoordt uw onderzoeksvraag door verschillende informatiebronnen te combineren. Vaak is in de eigen organisatie veel informatie bekend over de markt. Door vervolgens extra informatie te verkrijgen via internet, bij brancheorganisaties, leveranciers, klanten en relaties komt nieuwe informatie voor uw organisatie beschikbaar. Deze informatie vormt een belangrijk onderdeel en helpt bij het bepalen van de te nemen strategische stappen voor uw organisatie richting de toekomst.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wilt u weten hoe de medewerkers hun werk ervaren en hoe tevreden zij zijn over hun werk, hun leidinggevende en de organisatie? Papilio voert op basis van uw vraagstelling het medewerkersonderzoek uit en geeft u inzicht en aanbevelingen over verbeteracties. Wij realiseren kwalitatief hoogwaardige persoonlijke, telefonische en online interviews. Ons doel is dat u daadwerkelijk handvaten krijgt om samen met uw medewerkers de medewerkerstevredenheid te verbeteren. Papilio onderscheidt zich door op basis van de uitkomsten en de conclusies uit her onderzoek óók te adviseren en te begeleiden bij het implementeren van de verbeteracties.

Personeelsadvies en personeelsbegeleiding

Als ondernemer wil je dat de personeelszaken goed op orde zijn. Wilt u deskundig advies over personeelsbeleid, verlaging van ziekteverzuim, het functiehuis, de contracten, begeleiding bij wervings- en/of functioneringsgesprekken of een hogere medewerkerstevredenheid? Papilio adviseert en begeleidt bedrijven en managers bij de realisatie van het personeelsbeleid en het verbeteren van de medewerkerstevredenheid.

Coaching en teamcoaching

Zoekt u een klankbord om in vertrouwen problemen, zorgen of uitdagingen te delen en te bespreken? Wij coachen en begeleiden directeuren en ondernemers en zijn een sparringpartner om mee te levelen. Papilio coacht en begeleidt onder andere familiebedrijven en management teams bij het door ontwikkelen van mensen en organisaties in de gewenste richting.   

Wat kunt u van Papilio verwachten?

  • Een scherpe analyse en een helder en duidelijk advies over wat er nodig is om als organisatie richting de gewenste situatie te ontwikkelen. We adviseren en begeleiden ook bij de implementatie.
  • Het creëren van verbinding en draagvlak in uw organisatie, waardoor mensen in beweging komen en we gezamenlijk tot oplossingen komen om de beoogde doelen te realiseren.
  • Een gestructureerde en planmatige aanpak zodat duidelijk is wie welke acties doet en wanneer de acties afgerond zijn.
  • Een daadkrachtige en pragmatische werkwijze en de schriftelijke rapportages zijn bondig.
  • De communicatie is open en transparant en er is een grote mate van betrokkenheid.