Skip to main content

Erna Jongerius, afdelingshoofd Kwaliteit & Advies Gemeente Woudenberg

“Wij wilden inzicht in de klanttevredenheid en inventariseren wat nieuwe behoeften en wensen van onze klanten zijn. Op basis van onze vraagstelling is er een combinatie gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Papilio werkt met een duidelijk plan wie doet wat en op welk moment, zodat de deadline gehaald wordt. Tussentijds krijg je terugkoppeling en worden de juiste vragen gesteld, waardoor er scherpte in het onderzoek komt. We scoorden op klanttevredenheid hoger dan we hadden verwacht en met de concrete verbeterpunten en aanbevelingen hebben wij verschillende acties uitgezet. Dit onderzoek gaf ons waardevolle informatie om de dienstverlening van de gemeente Woudenberg verder te ontwikkelen. Ik ben erg tevreden over het proces, de snelheid en de kwaliteit van Papilio!”