Skip to main content

Michelle Koolen, leerkracht OBS Anne Frank

“Papilio heeft onze school OBS Anne Frank begeleid bij het implementeren van het onderwijsaanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Esther Visser werkt heel gestructureerd en begint met het gezamenlijk opstellen van het plan van aanpak, het beleidsplan en de doelen. Tijdens dit traject hebben wij inzicht gekregen in de behoeftes en valkuilen van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het mooie hieraan was, dat Papilio ook aandacht had voor de invulling van het onderwijs afgestemd op de behoefte van alle kinderen in de groep. Esther Visser stelt duidelijke en haalbare doelen en heeft veel oog voor de praktijk. Door goed te luisteren en te observeren komt zij tot een passend advies dat ons als medewerkers heeft geïnspireerd tot handelen. Door de realistische, integere en betrokken houding voelt Esther als een collega, waardoor de samenwerking heel prettig verloopt.”