Skip to main content

John Slingerland, Slingerland en partners

John Slingerland:‘Ik ken Esther al 15 jaar als een betrokken professional die ons bedrijf regelmatig adviseert hoe wij onze diensten beter in de markt kunnen zetten.’

Haar aanpak is sympathiek en no nonsens. Heel prettig is dat zij ook werkelijk steeds doet wat zij belooft.

Zonder aarzelen kan ik haar van harte aanbevelen.’

Lineke van Tricht, Projectleider De Leidse Aanpak

“Als lid van de projectgroep van De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling houdt Esther zich bezig met de partners in de stad. In zeer korte tijd heeft zij zich de visie en doelstellingen van het project eigen gemaakt. Vervolgens is zij met bestaande partners in gesprek gegaan om te verkennen hoe we hun lidmaatschap van De Leidse Aanpak nog waardevoller kunnen maken. Daarnaast heeft zij nieuwe partners warm gemaakt voor het lidmaatschap. Zij ziet heel snel nieuwe kansen en legt die open voor aan de partners en aan de projectgroep. Dit levert nieuwe projecten en partners op en uiteindelijk zorgt dat ervoor dat meer kinderen/jongeren in Leiden en omgeving ervaren waar hun talenten liggen en hoe ze die kunnen benutten. Esther is een proactieve, communicatieve persoon. Zij is heel enthousiast, duikt in nieuwe onderwerpen en kan deze omzetten naar concrete plannen. Ze zorgt voor vaart en heeft oog voor wat partners nodig hebben.”

Bonne Heeringa, Directeur van Indigo Engineering

“Ik realiseerde me steeds meer dat we met onze specialistische oplossingen voor niche markten goed vooronderzoek moesten doen. Een toeleverancier bracht mij met Papilio in contact. Het plan van aanpak is goed opgepakt, er is evaluatie over tussentijdse uitkomsten en daar waar nodig worden zaken bijgesteld. De werkwijze van Papilio spreekt mij aan omdat we een goede match hebben, het is praktisch en concreet op het doel af. Geen uitgebreide rapporten, maar een bondige rapportage met de hoofdlijnen. Esther geeft goed advies en is kritisch om tot een optimaal resultaat te komen.”

Richard Droop, Managing Director van Coolmark BV

“Coolmark heeft Papilio ingeschakeld om een kwalitatief onderzoek te doen bij de afnemers van Coolmark. Wij hebben voor Papilio gekozen om de professionele aanpak en het betrekken van zowel medewerkers als klanten bij het onderzoek. De werkwijze van Papilio is kwalitatief erg goed, gestructureerd en professioneel. Onze klanten hebben het onderzoek van Papilio als zeer prettig ervaren.
Dankzij het kwalitatieve onderzoek van Papilio heeft Coolmark een duidelijke positionering in de markt. Bovendien is aangetoond op welke punten Coolmark zich onderscheidt van de concurrentie en welke diensten gewaardeerd worden. Hiermee kunnen wij de communicatie over onze toegevoegde waarde en diensten verbeteren en versterken.”

Erna Jongerius, afdelingshoofd Kwaliteit & Advies Gemeente Woudenberg

“Wij wilden inzicht in de klanttevredenheid en inventariseren wat nieuwe behoeften en wensen van onze klanten zijn. Op basis van onze vraagstelling is er een combinatie gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Papilio werkt met een duidelijk plan wie doet wat en op welk moment, zodat de deadline gehaald wordt. Tussentijds krijg je terugkoppeling en worden de juiste vragen gesteld, waardoor er scherpte in het onderzoek komt. We scoorden op klanttevredenheid hoger dan we hadden verwacht en met de concrete verbeterpunten en aanbevelingen hebben wij verschillende acties uitgezet. Dit onderzoek gaf ons waardevolle informatie om de dienstverlening van de gemeente Woudenberg verder te ontwikkelen. Ik ben erg tevreden over het proces, de snelheid en de kwaliteit van Papilio!”

Michelle Koolen, leerkracht OBS Anne Frank

“Papilio heeft onze school OBS Anne Frank begeleid bij het implementeren van het onderwijsaanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Esther Visser werkt heel gestructureerd en begint met het gezamenlijk opstellen van het plan van aanpak, het beleidsplan en de doelen. Tijdens dit traject hebben wij inzicht gekregen in de behoeftes en valkuilen van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het mooie hieraan was, dat Papilio ook aandacht had voor de invulling van het onderwijs afgestemd op de behoefte van alle kinderen in de groep. Esther Visser stelt duidelijke en haalbare doelen en heeft veel oog voor de praktijk. Door goed te luisteren en te observeren komt zij tot een passend advies dat ons als medewerkers heeft geïnspireerd tot handelen. Door de realistische, integere en betrokken houding voelt Esther als een collega, waardoor de samenwerking heel prettig verloopt.”